Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της  NN Hellas στο  facebook

https://www.facebook.com/events/480302762491623/

Δηλώσεις συμμετοχών στο 2106775008 εσωτερικό 1-132 κα Κουρή ή με αποστολή email στο Georgios.Sialakis@nnadvisors.gr

4th_open_day_nn