ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

BRANDSTORM 2019 – L’OREAL

TALENT COACHING FOR YOUTH

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ASSISTANT PRODUCT MANAGER – TOYOTA