ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

MARS LEADERSHIP EXPERIENCE

VODAFONE GRADUATE PROGRAM – DISCOVER

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SALES REPRESENTATIVE – DIAGEO

TECHNICAL CONTENT DEVELOPMENT INTERN GRAPHIC CONTENT CREATOR

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOFTWARE CONSULTANT – PRINTEC GROUP

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TECHNICAL ENGINEER – PRINTEC GROUP