ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Career Days 2017!!!

FUND RAISER – CSR & EU PROPOSAL WRITER

DIGITAL CONTENT OFFICER – ΚΕ.Σ.Ο.

TALENT COACHING FOR YOUTH

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ASSISTANT PRODUCT MANAGER – TOYOTA

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: JR DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL