Θέση Εργασίας: Digital Marketing Specialist

Θέση Εργασίας: Στέλεχος Πωλήσεων

Public:Business Intelligence (B.I.) Specialist

Printec Group: Software Engineer

Θέση Εργασίας: Commercial Analyst