Η Endeavor είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει τις πιο ελπιδοφόρες τεχνολογικές επιχειρήσεις σε όλο το κόσμο. Το δίκτυο μας στην Ελλάδα περιλαμβάνει πάνω από 60 εταιρείες έως σήμερα, μεγάλο ποσοστό των οποίων θεωρούνται τα επόμενα success stories της χώρας. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά εδώ.

Σχετικά με το Young Talent Program Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/τελειόφοιτους Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και σκοπεύει να συνδέσει τους πιο αξιόλογους φοιτητές με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της χώρας.

Young-Talent-Program