ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ E-NABLE GREECE

430

Εθελοντής/ντρια για την διάχυση του οράματος της e-Nable Greece

 

Περιγραφή

Ο εθελοντής/ντρια θα προβαίνει στην ενημέρωση   σχετικά με το όραμα, την αποστολή και τις δράσεις της e-Nable Greece σε χώρους κατάλληλους για την εύρεση ωφελούμενων και εθελοντών.

Καθήκοντα

 • Η επίσκεψη σε χώρους κατάλληλους για διάχυση 2 φορές την εβδομάδα, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την οργάνωση. Χώροι όπως:
  • Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Camps μεταναστών
  • Λοιποί χώροι ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της οργάνωσης.
 • Ενέργειες διάχυσης:
  • Ενημέρωση υπεύθυνου χώρου προς επίσκεψη.
  • Διαμοιρασμός ενημερωτικού υλικού
  • Ανάρτηση αφισών
  • Ενημέρωση/συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο
 • Διατήρηση αρχείου δραστηριοτήτων και στοιχείων επικοινωνίας.

Συχνότητα:  περίπου 4-6 ωρών εβδομαδιαίως.

Ο κατάλληλος εθελοντής θα πρέπει….

 • Να έχει ευχέρεια χρήσης του προφορικού λόγου (ελληνικά και αγγλικά) στα πλαίσια μιας ορθής εταιρικής επικοινωνίας.
 • Να έχει διάθεση για μετακινήσεις και διάδρασης με αγνώστους.
 • Να είναι επικοινωνιακός και ευχάριστος.
 • Να είναι ευρηματικός και να διαθέτει εσωτερική υποκίνηση.
 • Να είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλία, να είναι οργανωτικός και να προσέχει τις λεπτομέρειες.
 • Να σέβεται και να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της e-Nable Greece, των εθελοντών, των εταίρων και των δωρητών της.

Εκπαίδευση & Εποπτεία

 • Αρχική εκπαίδευση σχετικά με την οργάνωση, τους στόχους και το όραμά της, διάρκειας 4 ωρών.
 • Συμμετοχή τις συναντήσεις της ομάδας με στόχο τον γενικό προσανατολισμό των εθελοντών μας.
 • Εκπαίδευση σχετικά με το επικοινωνιακό προφίλ της οργάνωσης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ενημέρωση του κοινού.
 • Εκπαίδευση σχετικά με τις τυπικές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την επίσκεψη των χώρων διάχυσης.
 • Ο εθελοντής θα συνεργάζεται με τον επόπτη του και θα αναφέρει την πρόοδό του σε εβδομαδιαία βάση.

Την εκπαίδευση και εποπτεία του εθελοντή θα αναλάβει ο Θανάσης Μιτζιφίρης

Χρονική Δέσμευση – Τόπος Εργασίας

 • Ο εθελοντής θα αναλάβει την αναζήτηση προγραμμάτων για την e-Nable Greece για χρονικό διάστημα ίσο με 6 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασής του.
 • Ο εθελοντής θα εργάζεται από τον προσωπικό του χώρο στα πλαίσια της προετοιμασίας και στους χώρους διάχυσης, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του.

Τι θα κερδίσεις;

 • Ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού λόγου (ελληνικά και αγγλικά).
 • Κατάρτιση σχετικά με την διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής μιας οργάνωσης προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 • Διεύρυνση δικτύου γνωριμιών.
 • Επαφές για μελλοντική εξέλιξη στον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Εργασιακή εμπειρία. Εργασία με ομάδες, εργασία με προθεσμίες, εποπτευόμενη εργασία.
 • Συστατική επιστολή κατά την ολοκλήρωση της εθελοντικής εργασίας.

Μετά το διάστημα της εκπαίδευσης, στόχος της e-Nable Greece είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες και συνεργασίες, ώστε οι εθελοντές της να ενταχθούν σε επίσημα προγράμματα εθελοντισμού της E.E. (Solidarity Corps), που έχουν διεθνή αναγνώριση.

Επιπρόσθετα, στοχεύουμε να στείλουμε σε χώρες της Ευρώπης και χώρες εκτός Ευρώπης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,  εθελοντές μας, για εκπαίδευση σε αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και να οργανώσουμε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις στην χώρα μας (Erasmus Youth Mobility programs).

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές τις εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συνάμα να προβάλλετε το έργο της e-Nable Greece. Θα αποκτήσετε έτσι πολύτιμη εμπειρία σε δράσεις μετακίνησης νέων, εκπαίδευση σε θέματα που ορίζονται βάσει οδηγιών από την Ε.Ε., θα γνωρίσετε άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς, θα μάθετε να δράτε σε πολυπολιτισμικές ομάδες, θα αναπτύξετε δίκτυο γνωριμιών σημαντικό για την μετέπειτα επαγγελματική σας εξέλιξη και όλα αυτά θα είναι επίσημα αναγνωρισμένα με την λήψη πιστοποιητικών παρακολούθησης από τους τοπικούς διοργανωτές και με την λήψη Europass Mobility Certificates από την E.E.

Η βοήθειά σου είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε που συμμετέχεις στην ομάδα μας.

www.enabling.gr
➧info@enabling.gr
➧6909022192

Instagram ➧@enablegreece

Facebook  ➧@GreeceEnable

Εθελοντής:ντρια_για_την_διάχυση_του_οράματος_της_e-Nable_Greece