ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 25 ΕΩΣ 29 KAI 30 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΠΕ

315

Ενημερωτικό σημείωμα για επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανέργων απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του υπουργείου εργασίας με τίτλο

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 KAI 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα είναι:

 • Να είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή οικονομικών διοικητικών επιστημών (εξαιρούνται οι απόφοιτοι πληροφορικής)
 • Να έχουν πιστοποιητικό γνώσης αγγλικών
 • Να έχουν ηλικία από 25 έως 45 ετών

Τα Βασικά του στάδια είναι :

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων
  (400) ωρών σε μια από τις ειδικότητες:
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήστε στο 2109633485.
Υπεύθυνη ενημέρωσης και επικοινωνίας κ. Μαριάννα Διακονίδου.

Ενημερωση για επιδοτούμενη εκπαίδευση