ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

370

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

«Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

6 – 20 Μαΐου 2019 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνειεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» και προκηρύσσει:

Α) Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικέςυπηρεσίες), κατά προτεραιότητα σε νομικούς, στελέχη με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα διαχείρισης μετανάστευσης, ασύλου, προσφύγων καισυναφών δράσεων, και

Β) Μέχρι 30 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα, που απευθύνονται σε δικηγόρους, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, εκπροσώπουςπεριφερειακών ή τοπικών αρχών χειριστές μετανάστευσης, ασύλου, προσφύγων και συναφών δράσεων, σε σπουδαστές στρατιωτικών, αστυνομικών καιπαραγωγικών σχολών Λιμενικού Σώματος καθώς και σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ ανθρωπιστικών κατευθύνσεων, καθώς και σε στελέχη ΜΚΟκαι την κοινωνία των πολιτών.

Σε περίπτωση ισόβαθμων αιτήσεων, θα ληφθεί υπ’ όψιν και η σειρά υποβολής της αίτησης.

Παρέχεται επίσης, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως (video streaming.)

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι ΕξωτερικέςΔιαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί το τρίτοσειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διεξάγονται κατά το ακαδ. έτος 2018-19 στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου[1]. ΕπιστημονικόςΥπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣυντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2018-2019 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 16.00 έως 19.00 από τις 6 ως τις 20 Μαΐου 2019, σύμφωνα με τοπρόγραμμα που ακολουθεί.

 

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και δύο εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του δικαίου του ασύλουκαι των προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ειδικότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων, ηδημιουργία, εξέλιξη και εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ και οι δυναμικές στηνσχετική συζήτηση στην ΕΕ, η έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η εφαρμογή του δικαίου ασύλου και προσφύγων σε ιδιαίτερες ομάδες, μεέμφαση στο συμφέρον του παιδιού και τους ασυνόδευτους ανήλικους, την οικογενειακή επανένωση, τους ανιθαγενείς, ΛΟΑΤΚΙ, θύματα εμπορίας καθώς και τηνπροστασία των προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες ασύλου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου ασύλουκαι προσφύγων από τα εθνικά δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες που θαεπιλέξουν την παρακολούθηση μεμονωμένης θεματικής ενότητας θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων» θα πρέπει να το δηλώσουν στην πρώτη θεματικήενότητα, ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» σε όσους συμμετέχουνκαι στα τρία σεμινάρια του ακαδ. έτους 2018-19, καταθέσουν ερευνητική εργασία και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση.

 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

 

Θεματ. Ενότητες Ημερομηνία Τίτλος
1η Δευτέρα

6/5/2019

16.00-19.00

Διεθνής Προστασία Προσφύγων
2η Πέμπτη

9/5/2019

16.00-19.00

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): ΔημιουργίαΕξέλιξηΙσχύον δίκαιο
3η Δευτέρα

13/5/2019

16.00-19.00

Μεταρρύθμιση ΚΕΣΑ: Προτάσεις Δυναμικές
4η Πέμπτη

16/5/2019

16.00-19.00

Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Εφαρμογή σειδιαίτερες ομάδες
5η Δευτέρα

20/5/2019

16.00-19.00

Έλεγχος εφαρμογής Δικαίου Ασύλου και Προσφύγων
Δευτέρα

10/6/2019

17.00-19.00

Σεμινάριο ερευνητών*

 

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Δευτέρα

24/6/2019

17.00-19.00

Εργαστήριο ερευνητών*

 

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

 

Ομιλητές *

 • Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Θεοδώρα Γαζή, Δικηγόρος, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ
 • Έρικα Καλατζή, Δικηγόρος, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Σωτηρία Κασνακούδη, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Κατερίνα Κόμητα, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Επίκ. Καθηγ., Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Ελένη Μίχα, Δρ., ΕΔΙΠ, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
 • Μαρία Μιχελογιαννάκη, Νομικός Σύμβουλος, ΕΝΥ Τμήμα Δικαίου ΕΕ, ΥΠΕΞ
 • Ρεββέκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Μαρία Παπαπαναγιώτου-Λέζα, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
 • Στάθης Πουλαράκης, Δικηγόρος
 • Καλλιόπη Στεφανάκη, Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπ. Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
 • Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Βασίλης Χατζόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

 

Δίδακτρα

 

1 Παρακολούθηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το σεμινάριο (εξαιρούνται οι υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν). Για φοιτητές/ανέργους ταδίδακτρα είναι 80 ευρώ.

Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 20 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) μεχορήγηση απλής βεβαίωσης παρακολούθησης της συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν, δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες στο σχετικότμήμα της αίτησης συμμετοχής.

 

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών μεβάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θααναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονταιΕρευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής

(https://forms.gle/3PibLsMoNugwbAwj6) μέχρι την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019.

 

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00)  –  jmcenter-athens@pspa.uoa.gr
Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής