ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΓΟΝΙΣ

534
Το σωματείο για τη «Γονεϊκή Ισότητα για το παιδί» Πειραιά (ΓΟΝ.ΙΣ.), που αποτελεί μη-κερδοσκοπικός, πρωτοβάθμιος και πιστοποιημένος από το κράτος, φορέας (ΥΑ Δ23/9208/608 υπ. Εργ. Φ.Ε.Κ. 494 /1-4-15 τ. 2ο), αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση της Γραμματείας (διάρκεια 1ος έτους, με προτίμηση σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ΜΜΕ). Πληροφορίες – Ραντεβού στο info@gonis.org.gr  .