ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SOCIAL MEDIA INTERN (PART-TIME) – CSR HELLAS

711

Social Media Intern (Part-Time) – Περιγραφή θέσης

Το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) αναζητά ασκούμενο/η που θα εργαστεί στη νέα θέση με αντικείμενο την υποστήριξη διαχείρισης της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων του οργανισμού και των πρωτοβουλιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη συμβολή σε έργα ανασχεδιασμού ιστοσελίδων, την παρακολούθηση και την ανάρτηση σε ιστολόγια και κοινωνικά δίκτυα, συμμετοχή σε ηλεκτρονικά φόρουμ, συμμετοχή σε διαδικτυακή προβολή, σε βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας του οργανισμού και διεξαγωγή ανάλυσης λέξεων-κλειδιών και επισκεψιμότητας με στόχο τη διαρκή βελτίωση.

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον πλέον καταξιωμένο επιχειρηματικό φορέα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και γενικότερα για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας και φήμης του ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Συνοπτική περιγραφή ενασχόλησης:

 • Συνεργασία με τα στελέχη του οργανισμού αναφορικά με τη διαχείριση ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και μέσων με στόχο τη δημιουργία εκστρατειών επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη ημερολογίων περιεχομένου σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση σχετικά με την επικοινωνία των πρωτοβουλιών και δράσεων του οργανισμού.
 • Παρακολούθηση της ανάλυσης της επίδοσης και επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και των ψηφιακών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και υποβολή προτάσεων βελτίωσης των προσεγγίσεων.
 • Δημιουργία εμπνευσμένου περιεχόμενου blog και αλληλεπίδραση με κοινωνικά μέσα
 • Υποστήριξη στην παραγωγή και γενική διανομή των ανακοινώσεων τύπου και των επικοινωνιών του οργανισμού προς τα μέλη του και γενικότερα τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
 • Παροχή υποστήριξης στην λειτουργική και διοικητική ομάδα σε εκδηλώσεις και δράσεις που ο οργανισμός αναπτύσσει ή συμμετέχει.

Ζητούμενες δεξιότητες και προσόντα

 • Πτυχίο ή ανώτερος τίτλος σε Επικοινωνία, Μάρκετινγκ, Πληροφορική ή άλλο σχετικό με τη θέση αντικείμενο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι αποδεκτή και από τελειόφοιτους επί πτυχίω.
 • Άριστη χρήση αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό κείμενο)
 • Άριστη γνώση διαχείρισης και εργασίας ψηφιακών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύων (LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, Google+, κ.α.)
 • Εμπειρία στην αξιοποίηση αναλύσεων συμπεριλαμβανομένων των Google Analytics και Facebook Insights
 • Βασική γνώση διαχείρισης WordPress και προγράμματος επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Photoshop)
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Έναρξη απασχόλησης: Άμεσα

Διάρκεια απασχόλησης: έως 31 Ιανουαρίου 2019 (με πιθανότητα επέκτασης)

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής που να εξηγεί τους λόγους που θα θέλατε να εργαστείτε στο CSR HELLAS στο e-mail dd@csrhellas.org.

Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης θα υπάρξει μόνο με όσους υποψηφίους κληθούν για συνέντευξη.