Η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει, σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΚΕΠΑ ΒΕΠ), για τη  Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ» του ΕΠΑνΕΚ στις 14/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας (Σπύρου Ρόδη 16, Αίγινα).


Programma_IdrysiTour.MME_Aigina_120318

Prosklisi_IdrysiTour.MME_Aigina_120318