ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ


Θέση

Υπεύθυνος Υποδοχής και Κρατήσεων


Τμήμα

Reservations


Τύπος εργασίας

Εποχιακή / Πλήρης Απασχόληση


Περίοδος εργασίας

Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2018

(με ενδεχόμενο επέκτασης σε αορίστου χρόνου)


ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Προετοιμασία αφίξεων, υποδοχή, διαχείριση επικοινωνίας και εξυπηρέτηση πελατών κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.
 2. Έλεγχος ορθής λειτουργίας της μονάδας (διαχείριση υπηρεσίας πρωινού, προμηθειών, επίβλεψη καθαριότητας κτλ.).
 3. Τήρηση λογαριασμών και αρχείου πελατών, διαχείριση κρατήσεων/ακυρώσεων (αρχειοθέτηση, τιμολόγηση κτλ.).
 4. Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ξενοδοχείου με άμεση επέμβαση για την επίλυση πιθανών προβλημάτων ή δυσλειτουργιών του καταλύματος και παραπόνων των πελατών σε συνεννόηση με την Διεύθυνση.
 5. Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και διαχείριση της επικοινωνίας με ταξιδιωτικούς πράκτορες, wholesalers, τουριστικούς οργανισμούς και συνεργαζόμενα δίκτυα σχετικά με κρατήσεις μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, fax ή κεντρικού συστήματος κρατήσεων.
 6. Διαχείριση κρατήσεων, τιμών και προσφορών μέσω on-line booking platforms (Booking.com, Expedia, Web Hotelier etc.).
 7. Διασφάλιση ότι ο χώρος της Υποδοχής είναι καθαρός και τακτοποιημένος.
 8. Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την ανάπτυξη κατάρτισης και εμπειρίας.
 9. Επίβλεψη και καθοδήγηση εκπαιδευόμενου προσωπικού σε συνεργασία με την Διεύθυνση.
 10. Κάθε άλλη ενέργεια σχετική με το αντικείμενο της εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο ελληνικής ή ξένης σχολής ιδανικά στα τουριστικά, την διοίκηση επιχειρήσεων ή άλλη συναφή σχολή.
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί προσόν.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
 • Γνώση επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.
 • Καλή γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων MS Office.
 • Γνώση χειρισμού on-line συστημάτων κρατήσεων.
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Πολύ καλές γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Ικανότητα και προθυμία ανάληψης ευθυνών και λήψης αποφάσεων.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Διαμονή
 • Επίδομα διατροφής ή ημερήσιο γεύμα
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Bonus για επίτευξη προκαθορισμένων στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία μέσω e-mail στην διεύθυνση hr@kallichoron.gr.


Kallichoron Job description – Receptionist GR_2018

Kallichoron Job description – Receptionist ENG_2018