Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου & Εναλλακτικοί Τρόποι Χρηματοδότησης μίας Επένδυσης

Εισηγητής:

Δημήτρης Παπαδάκος

Aξιολογητής Επενδύσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

B-Plan Template

phee_pitchdeck