ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  26/7/2017

Πρόγραμμα Εθελοντισμού «EVS GAMEDUCATION» για 9 μήνες, στην πόλη Arad της Ρουμανίας.

Η Α.Μ.Κ.Ε You in Europe σε συνεργασία με τον Ρουμανικό Οργανισμό “EIVA Association” προκηρύσσει 1 θέση Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) διάρκειας 9 μηνών στην πόλη Arad της Ρουμανίας, από την   1η  Οκτωβρίου 2017 εως την 30η  Ιουνίου  2018.

Ο εθελοντής  που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει εθελοντικά (μαζί με εθελοντές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες) σε τοπικούς οργανισμούς εκπαίδευσης όπου  περιλαμβάνονται  δράσεις που συνδυάζουν την εκπαίδευση και το παιχνίδι, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και νέους με αναπηρίες στο Special School (CSEI), δραστηριότητες στο Board-game Centre, εκπαιδευτικές δράσεις για άστεγα παιδιά και νέους μέσα από τη μέθοδο της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, μαθήματα ξένων γλωσσών κλπ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Και το Erasmus+ και στους συμμετέχοντες προσφέρεται δωρεάν διαμονή και διατροφή, αεροπορικά εισιτήρια και το ποσό των 60 ευρώ/μήνα για τα προσωπικά τους έξοδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-30 ετών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και για την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.youineurope.gr.

Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι η  Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017.

www.youineurope.gr

www.facebook/youineurope