ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης

Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της

Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 την έναρξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών:

«Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics»

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, επιστήμονες, νομικοί και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών επιδιώκουν να αποκτήσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να  ανταποκριθούν επάξια, στο ταχέως μεταβαλλόμενο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτά, το νέο και μοναδικό στην Ελλάδα, Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – MASTER IN LAW AND ΕCONOMICS», ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, όπου το Δίκαιο και η Οικονομία συμπορεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται.

Στόχος μας, είναι η δημιουργία  μιας νέας γενιάς επιστημόνων που θα έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν, τόσο στον χώρο της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης, όσο και στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η συνέργεια των συνδυαστικών γνώσεων και της κριτικής ικανότητας πάνω σε κρίσιμα διεπιστημονικά θέματα, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και διευρύνει το γνωσιακό κεφάλαιο σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών και άλλων επιστημονικών πεδίων. Δυνατότητες Σταδιοδρομίας: Οι πτυχιούχοι μας απορροφώνται από Διεθνείς Οργανισμούς και  Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισμούς, Ανεξάρτητες Αρχές και από τον Ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(MASTER IN LAW AND ECONOMICS)

 

Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 1/3/2017 μέχρι 31/5/2017 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το (Ο.Δ.Ε.).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου.
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
  5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).
  6. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρία (εάν υπάρχει).
  8. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
  9. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διατίθενται και σχετικά έντυπα από το (Ο.Δ.Ε).
  10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Κριτήρια Επιλογής:    Βαθμός πτυχίου – Γνώση ξένης γλώσσας – Συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.  Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρους φοίτησης).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 5μμ-10μμ και Σάββατο 10πμ-3μμ.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(MASTER IN LAW AND ECONOMICS)

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή και Δημητρίου 80

Πειραιάς 185 34

Τηλ: 210-414 2103, 2113, 2249, 2158.

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα  αλλά και μέσω email : nikichri@unipi.gr  και  ealex@unipi.gr

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Καθηγήτρια Βικτωρία Πέκκα – Οικονόμου

 PAPEI_DIKAIO & OIKONOMIA (1)