Ο Production Planner στελεχώνει τον Τομέα Προγραμματισμού Παραγωγής και αναφέρεται στον Διευθυντή Logistics της Εταιρίας. Έχει στην ευθύνη του τον προγραμματισμό παραγωγής ομάδας εργοστασίων της εταιρείας και την κατανομή των αποθεμάτων στα Κέντρα Διανομής. Συνεργάζεται με τα τμήματα Marketing και Πωλήσεων για τη υλοποίηση των sales plans. Επίσης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των δεικτών απόδοσης του τομέα (KPI’s).

JP_Planner_Logistics_10Sept12