Στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για την πραγματοποίηση μιας σειράς από τεστ, μεταξύ των οποίων και τεστ Γλωσσικής και Αριθμητικής επάρκειας.

Αν όμως θέλετε να εξασκηθείτε και μόνοι σας, στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες που παρέχουν σχετική δυνατότητα (είτε δωρεάν είτε επι πληρωμή). Μερικές από τις δωρεάν ιστοσελίδες* εξάσκησης παρατίθενται στη συνέχεια:

*Οι παραπάνω ιστοσελίδες αναφέρονται αποκλειστικά για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ελέγχονται και ανανεώνονται περιοδικά. Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν έχει ουδεμία περαιτέρω σχέση με τις ιστοσελίδες αυτές. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των χρηστών διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης.