• Δίκτυο Eures –  http://ec.europa.eu Kενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων, ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και   την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES.
 • iagora – http://www.iagora.com/iwork/index.html Θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο, Πρακτικές Ασκήσεις στην Ευρώπη και αλλού, ανάλογα την τοποθεσία, τον οικονομικό κλάδο και τη λειτουργία.
 • Eurograduatehttp://www.eurograduate.com Πληροφορίες για θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, συμβουλές για την αναζήτηση και τις συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό, ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την ιδανική καριέρα και τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Eurojobshttp://www.eurojobs.com/ Δημοσίευση θέσεων σε Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, δυνατότητα καταχώρησης Βιογραφικού, χρήσιμες πληροφορίες για την απασχόληση στην Ευρώπη.
 • European Personnel Selection Office – http://europa.eu.int/epso/index_en.htm Δωρεάν και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την δυνατότητα απασχόλησης σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Europe’s Career Market on the Internet – http://www.jobpilot.com/ Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού, Πληροφορίες για Επιχειρήσεις, αναγγελίες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Hobsons Careers in Europe – http://www.europe.hobsons.com/ Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού, Πληροφορίες για Επιχειρήσεις, αναγγελίες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, πληροφορίες για τη διαβίωση και τις συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό.
 • STEPSTONEhttp://www.stepstone.com Πληροφορίες και αναγγελίες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, υπηρεσίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού προς επιχειρήσεις.
 • The Researcher’s Mobility Portal – http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm  Πληροφορίες για υποτροφίες, θέσεις εργασίας, δυνατότητες κινητικότητας, πολιτικές έρευνας και  χρήσιμες  συνδέσεις για όσους  ενδιαφέρονται για την έρευνα σε όλη την Ευρώπη

Δικτυακοί τόποι σχετικοί με την Εργασία στην Μεγάλη Βρετανία:

 • Graduate Careers in the UK – http://www.europe.hobsons.com/ Πληροφορίες για θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση και για την διαβίωση και την εργασία σε ευρωπαϊκές χώρες.
 • GTI Group – http://www.gti.co.uk/ Δικτυακός τόπος της εκδοτικής εταιρείας GTI με πληροφορίες για εργασία σε χώρες της βρετανικής κοινοπολιτείας και αλλού.
 • The Recruitment and Development Team  – http://www.recruitmentanddevelopment.co.uk  Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανθρωπίνου δυναμικού, δυνατότητα καταχώρησης και προώθησης του βιογραφικού σας σημειώματος.
 • http://www.jobs.ac.uk/ Δικτυακός τόπος σχετικός θέσεις εργασίας στην έρευνα, την επιστήμη και γενικά  τον ακαδημαϊκό χώρο στην Μεγάλη Βρετανία.
 • http://doctorjob.com/ Δικτυακός τόπος εξειδικευμένος στον Χρηματοπιστωτικό τομέα της Μεγάλης Βρετανίας. Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού, αναζήτησης πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
 • The CV Poster – http://www.cvposter.com/ Δικτυακός τόπος καταχώρησης βιογραφικού σημειώματος και παροχής υπηρεσιών επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού σε βρετανικές εταιρείες.

Δικτυακοί τόποι σχετικοί με την Εργασία στην Γαλλία: