20 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

416

Στοχεύουμε ψηλά μαζί!  |  20 θέσεις εργασίας στην Εθνική Τράπεζα

Στην Εθνική Τράπεζα, στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.

Γι’ αυτό πάντα προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποί μας, που το κάνουν αυτό πραγματικότητα!

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε 20 νέους εργαζόμενους για να αναλάβουν τον κομβικό ρόλο του Premium Banking Relationship Manager στο Δίκτυο Καταστημάτων μας στην Αττική.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης, Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
  • Πτυχίο οποιασδήποτε κατεύθυνσης με υποχρεωτική την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Οικονομικής Κατεύθυνσης, Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Επικοινωνιακές ικανότητες και προϋπηρεσία σε πωλήσεις
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Στο link που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις, τη διαδικασία επιλογής αλλά και το σύνδεσμο όπου μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, έως και την 30.06.2024

Εθνική Τράπεζα – Θέσεις Εργασίας | Εθνική Τράπεζα (nbg.gr)

θέσεις Premium Banking_αφίσα