ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – HAMBURGER LTD

109

H εταιρία Μ.Αμβουργερ Διάδοχοι ΕΠΕ με σχεδόν 70 χρόνια παρουσία στο χώρο της δια-μεταφοράς και πρακτόρευσης Ναυτιλιακών γραμμών επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της υπεύθυνο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για το τμήμα εξαγωγών στα γραφεία του Πειραιά.

Περιγραφή θέσης

 1. Διαχείριση και εκτέλεση διαδικασιών για φορτία εξαγωγής
 2. Καθημερινή επικοινωνία με ναυτιλιακές γραμμές, εταιρίες οδικών μεταφορών και εκτελωνιστές για συντονισμό εργασιών
 3. Προετοιμασία εγγράφων σχετικά με φορτία εξαγωγής
 4. Συντονισμός και εκτέλεση αιτημάτων πελατών
 5. Αναγνώριση αιτημάτων πελάτων προς διαχείριση και περαιτέρω ανάθεση
 6. Πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας

Απαιτήσεις

 1. Πτυχίο σε τομείς όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Εφοδιαστική Αλυσίδα ή παρεμφερείς κλάδους.
 2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά). Η γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 3. Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 4. Γνώση και εμπειρία στη χρήση συστημάτων ERP
 5. Οικειότητα και εμπειρία στην διαχείριση MS Office
 6. Πνεύμα ομαδικότητας
 7. Δυνατότητα διαχείρισης χρόνου και πολλαπλών εργασιών
 8. Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με αίσθημα αυτοπεποίθησης
 9. Ισχυρή ικανότητα διαχείρισης πελατών μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων
 10. Επιδεξιότητα στην επικοινωνία και προσαρμοστικότητα
 11. Δυνατότητα αναγνώρισης και διερεύνησης εναλλακτικών για επίλυση επικείμενου προβλήματος
 12. Η πρωτοβουλία και η προσπάθεια με σκοπό την βελτιστοποίηση της παρεχόμενη υπηρεσίας θα συνεκτιμηθεί.

Η εταιρία προσφέρει

 1. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 2. Εργασία σε ένα δυναμικό, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον
 3. Συνεργάτες με πνεύμα ομαδικότητας και πάθος
 4. Εκπαίδευση και επιμόρφωση
 5. Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας και να συμβάλετε στη συνεχή ανάπτυξη και επιτυχία της Μ.Αμβουργερ Διάδοχοι ΕΠΕ, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα admin@mhs.gr