ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ MENTORING ACROSS BORDERS (MAB)

127

Το πρόγραμμα Mentoring Across Borders (MAB)

Ανακοίνωση

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δίνει την ευκαιρία σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Mentoring Across Borders» https://www.eumentoring.eu/. Το πρόγραμμα «Mentoring Across Borders» (MAB) έχει ως στόχο να βοηθήσει άτομα ηλικίας 18-30 ετών στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη μέσω διαδικασιών mentoring. Εθελοντές με μεγάλη εμπειρία σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς θα λειτουργήσουν ως μέντορες και διευκολυντές για τους νέους συμμετέχοντες, προσφέροντας καθοδήγηση σε τομείς όπως η επιλογή συγκεκριμένης επαγγελματικής πορείας ή προγράμματος κατάρτισης, ακόμη και η απόκτηση συγκεκριμένων διαπροσωπικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καριέρα ή την προσωπική τους ζωή.

Η μεθοδολογία MAB βασίζεται σε μια ειδικά σχεδιασμένη και αναπτυγμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα προσεγγίζονται, θα εμπλέκονται και θα αντιστοιχίζονται μεταξύ τους μέντορες και mentees από την Ελλάδα ή από κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία).

Ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος θα πρέπει να συμφωνήσουν αμοιβαία για τις συναντήσεις καθοδήγησης , οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται διαδικτυακά ή δια ζώσης. Προβλέπεται διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα και εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας για όλους τους συμμετέχοντες.

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Mentoring Across Borders οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://platform.eumentoring.eu/