ΠΜΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

104

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και προσαρμόζεται συνεχώς στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΠΜΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-&-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ