ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 – 2025 – ΜΠΣ « BIOLOGIE SANTE » – ΠΑΝ. AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

138

Το Νοσοκομειακό Ινστιτούτο IHU Méditerranée Infection του Πανεπιστημίου Aix Marseille σε συνεργασία με το Διαγνωστικού Τμήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προκηρύσσει δύο υποτροφίες επιπέδου Master 2 για Έλληνες/Ελληνίδες, πτυχιούχους βιοεπιστημών, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα « Biologie Santé » κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Tο Νοσοκομειακό Ινστιτούτο IHU Méditerranée Infection του Πανεπιστημίου Aix Marseille στελεχώνεται από περίπου 800 άτομα, το ένα τρίτο των οποίων έχει ανατεθεί στην έρευνα. Το Ινστιτούτο διαθέτει 25 νοσοκομειακές κλίνες για την περίθαλψη ασθενών με παθογόνα υψηλής μεταδοτικότητας, το μεγαλύτερο διαγνωστικό εργαστήριο στη Γαλλία, πλατφόρμες γονιδιωματικής, μικροσκοπίας, εντομολογίας, πρωτεομικής, εργαστήριο βιοασφάλειας επιπέδου τρία 1.200 m2, τέσσερα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς και δύο Περιφερειακά Κέντρα Αναφοράς κ.α.. Στον τομέα της εκπαίδευσης στους χώρους του Ινστιτούτου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μεταπτυχιακό στις μολυσματικές ασθένειες στη Γαλλία.

Η συνεργασία των προαναφερθέντων φορέων αναμένεται να οδηγήσει νέους επιστήμονες στην εκτέλεση Διπλωματικής εργασίας στην Ιολογία και την Μικροβιολογία και αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα συνέχισης σε διδακτορική διατριβή στους φοιτητές που θα ξεχωρίσουν.

Περισσότερες πληροφορίες, για το Master 2 « Biologie Santé », καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε link https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5ABS

More Info