ΤΑΜΙΑΣ – ROLCO-BIANIΛ A.E.

527

H ROLCO-BIANIΛ A.E., η μεγαλύτερη βιομηχανία απορρυπαντικών αναζητεί, για το τμήμα Λογιστηρίου, Ταμία (Άγιος Ιωάννης Ρέντης)

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Καταχώρηση ταμειακών κινήσεων (εισπράξεις & πληρωμές)
 • Καταχώρηση στο E-BAΝKING των εγκεκριμένων πληρωμών προς τους προμηθευτές & τις Δημόσιες υπηρεσίες
 • Καθημερινό κλείσιμο ταμείου & συμφωνία χρηματικών διαθεσίμων, συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών ΟΜΙΛΟΥ  και συμφωνία χαρτοφυλακίου (Επιταγές & Γραμμάτια)
 • Εκχώρηση εισπρακτέων επιταγών σε: Τράπεζες, Factoring & προμηθευτές
 • Έκδοση & παράδοση των επιταγών προς πληρωμή προμηθευτών
 • Παρακολούθηση του αρχείου λίστας μηχανογραφικών & μη, επιταγών Τραπεζών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 • Πτυχίο Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση Λογιστικών μηχανογραφικών συστημάτων
 • Γνώση Microsoft Office (Excel Word)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Apply