ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

349
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
σας καλεί να παρακολουθήσετε την Ημερίδα με θέμα
BUSINESS ETHICS: THE LEGAL VIEW
το Σάββατο 9/12/2023 και ώρα 12.00-15.00

Ομιλητές:

  1. Στάθης Μίχος, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας Pfizer , “Ο δικηγόρος επιχειρήσεων ως ηγέτης σε έναν κόσμο που αλλάζει”
  2. Χρήστος Ζωτιάδης, Δικηγόρος παρ΄εφέταις με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, “Η πολιτική καταπολέμησης της βίας και των διακρίσεων  ως σύγχρονη συνιστώσα της επιχειρησιακής ηθικής”
  3. Αναστάσιος Καλέργης, Νομικός σύμβουλος στη Διεύθυνση Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών”

https://bankfin.unipi.gr/2023/11/10/imerida-business-ethics-the-legal-view