Κενές Θέσεις Έργασίας του Κέντρου Αριστείας «Κοίος»

112
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Διευθυντή Διοίκησης (Director of Administration), για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023
Πληροφορίες: t.ly/Ychtn
___________________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας για το ERC Consolidator Grant “URANUS”.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 6/12/2023
Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01
_____________________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Software Engineer, με έμφαση σε θέματα κυβερνοασφάλειας για συστήματα ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: tinyurl.com/ypbs67jf
_____________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Solution Architectγια πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: https://tinyurl.com/2w764mz2
_______________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριαςμε έμφαση στα θέματα κυβερνοασφάλειας, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: tinyurl.com/4hefkwpk
_____________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριαςμε έμφαση στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: tinyurl.com/bddcf6yy
_______________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή/και Ερευνητή/τρια Μηχανικού, με έμφαση στα Συστήματα Ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: tinyurl.com/mrx9vxyc
___________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Μηχανικούμε έμφαση σε βιοϊατρικά θέματα, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023
Πληροφορίες: tinyurl.com/3etsj7nb