Υποτροφίες και Κενές Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Αριστείας “Κοίος”

347
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Διευθυντή Διοίκησης (Director of Administration), για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 3/11/2023
Πληροφορίες: t.ly/Ychtn
 
___________________________________________
 
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή για το ERC Consolidator Grant “URANUS”.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 6/12/2023
Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01
 
___________________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές για το ERC Consolidator Grant “URANUS”.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023
Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01
 
___________________________________________
 
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή για το ERC Synergy Grant “WaterFutures“.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023
Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01
 
___________________________________________
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές για το ERC Synergy Grant “WaterFutures“.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023
Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01