ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

545

Περιγραφή:

Εμπορική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας, ζητά να προσλάβει βοηθό για το Τμήμα Πωλήσεων.

Προσόντα υποψηφίων:

  • Απόφοιτος Οικονομικής Σχολής
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (κάτοχος Proficiency)
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα & οργανωτική συμπεριφορά
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους

Υποβολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο workappl@gmail.com, με την ένδειξη « Τμήμα Πωλήσεων».”