ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

470

Θέσης Εργασίας: Στέλεχος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες)

Αναζητάτε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας για να κάνετε το πρώτο σας επαγγελματικό βήμα, αναπτύσσοντας επιπλέον δεξιότητες; Διαθέτετε εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και όρεξη να διευρύνετε τις γνώσεις σας σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες;

Εάν σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε ως Στέλεχος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, μπορείτε να προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα άμεσα και εύκολα απολαμβάνοντας σημαντικές παροχές και προνόμια!

(Οι θέσεις εργασίας αφορούν 8ωρη εργασία και 5ημερη απασχόληση.)

Περιγραφή Θέσης :

Το Στέλεχος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης είναι υπεύθυνο για να:

 • Διαχειρίζεται θέματα πελατών μέσω τηλεφώνου, email ή διαδικτυακής συνομιλίας
 • Διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των πελατών, διαβιβάζοντας εντολές και εκτελώντας τραπεζικές συναλλαγές
 • Ενημερώνει τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Διαχειρίζεται παράπονα πελατών, προσφέροντας συμφέρουσες λύσεις
 • Παρέχει εξυπηρέτηση σε υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας
 • Εκτελεί διασταυρούμενες πωλήσεις σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες

Προσφέρονται :

 • Σταθερές μηνιαίες απολαβές και ασφάλιση
 • Μηνιαίο Βonus βάσει επίτευξης στόχου
 • Επιπρόσθετο Ιδιωτικό Ομαδικό Ασφαλιστήριο με αξιόλογες παροχές στον Κλάδο Υγείας
 • Αμειβόμενη εκπαίδευση με οπτικοακουστικό υλικό
 • Προοπτικές ανάπτυξης & εξέλιξης εντός της εταιρείας
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, εύκολα προσβάσιμο με ΜΜΜ
 • Παροχή μετακίνησης με ταξί για τις βάρδιες κατά τις οποίες δε λειτουργούν τα ΜΜΜ
 • Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAP)

Απαραίτητα Προσόντα :

 • (Εν εξελίξει) Προπτυχιακές/Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση στις Οικονομικές Επιστήμες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά επιπέδου Β2)
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Ικανότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 24×7
 • Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Επιθυμητά Προσόντα :

 • Προγενέστερη εμπειρία ως Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών θα εκτιμηθεί.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για την θέση εργασίας μπορείτε να μας προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: HR@pds.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.