ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ

190

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ

Έναρξη – 28-03-2023 10:00

Λήξη – 28-03-2023 12:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80-82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

 

11/03/2023 1:51 πμ.

Σύντομη περιγραφή- Δια ζώσης σεμινάριο με θέμα:

«Δουλεύω τις αρνητικές μου σκέψεις»

Το σεμινάριο  «Δουλεύω τις αρνητικές μου σκέψεις», διάρκειας 90’, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/3/2023, 10.00-11.30 μ.μ. δια ζώσης, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ζέας 80-82.

Τα μέσα διεξαγωγής του σεμιναρίου περιλαμβάνουν παρουσίαση powerpoint , χρήση ερωτήσεων και διαλόγου  και βιωματική άσκηση.

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες να έχουν:

  • κατανοήσει πώς βιώνονται οι αρνητικές σκέψεις που κάνουν και πώς τους επηρεάζουν.
  • εκπαιδευθεί σε διάφορες τεχνικές ώστε να εντοπίζουν τις αρνητικές τους σκέψεις
  • μάθει να τροποποιούν τις αρνητικές τους σκέψεις με άλλες πιο ρεαλιστικές και προσαρμοστικές.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

*Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο εργαστήριο είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ