ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

76

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Έναρξη – 22-03-2023 15:00

Λήξη – 22-03-2023 16:30

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80-82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 30

 

11/03/2023 1:43 πμ.
Σύντομη περιγραφή- Δια ζώσης σεμινάριο αυτογνωσίας: «Διαπροσωπικές σχέσεις: Βελτιώνοντας την επικοινωνία μας με τους άλλους»
Το σεμινάριο αυτογνωσίας «Διαπροσωπικές σχέσεις: Βελτιώνοντας την επικοινωνία μας με τους άλλους», διάρκειας 90’, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22/3/2023, 15.00-16.30 π.μ. δια ζώσης, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ζέας 80-82.

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιούν στη διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι οι στοχευμένες ερωτήσεις, ο διάλογος και ένα εύρος βιωματικών ασκήσεων μέσα από τα οποία θα μας δοθεί η ευκαιρία να εξερευνήσουμε διάφορες πτυχές του εαυτού μας.

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες να έχουν:

  • Διερευνήσει τους λειτουργικούς και μη λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας με τους άλλους
  • Αναπτύξει τις δυσκολίες στην επικοινωνία και τις επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Διερευνήσει τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

*Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο εργαστήριο είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ