10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

259

10 Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και ευκαιρίες εργοδότησης προσφέρει το Κέντρο Αριστείας “Κοίος”

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προσφέρει δέκα (10) υποτροφίες για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση και θα καλύπτουν μέχρι το 100% των διδάκτρων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους φοιτητές/τριες να υποβάλουν αίτηση για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies-ICT), λαμβάνοντας μηνιαίο εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δύο σχέδια υποτροφιών τα οποία μπορούν να συνδυαστούν (οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κάνουν αίτηση και για τα δύο σχέδια και να αξιολογηθούν για το καθένα ξεχωριστά):

  • Υποτροφία για κάλυψη των διδάκτρων: Καλύπτει το 50% – 100% των διδάκτρων ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων.
  • Υποτροφία για απασχόληση: Περιλαμβάνει ένα μηνιαίο (ακαθάριστο) εισόδημα της τάξης των €750-€1100, αναλόγως των ωρών εργασίας, για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος». Από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Άδεια μητρότητας, θα χορηγείται με βάση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν.100(Ι)/1997), καθώς και των υφιστάμενων τροποποιητικών νόμων. Η εργοδότηση θα γίνεται με ετήσιο συμβόλαιο το οποίο θα ανανεώνεται με βάση την πρόοδο και την επίδοση του/της φοιτητή/τριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων είναι: Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 (5:00 μ.μ.).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://bit.ly/3WboYg5

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμφανίζονται στα σημερινά πολύπλοκα κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber-Physical Systems). Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση, στον έλεγχο, στη διαχείριση και στην ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, όπως τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες του τομέα απασχόλησής τους. Επίσης, αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για απόφοιτους με πτυχίο (BSc) από τους κλάδους της Μηχανικής ή των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος. Επιπρόσθετα, προσφέρει εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ευκαιρίες για περεταίρω σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτος) για πλήρη φοίτηση ή 6 εξάμηνα (3 έτη) για μερική φοίτηση. Τα μαθήματα προσφέρονται από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College London, και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.msccis.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22893460/62 ή μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο msccis@ucy.ac.cy. 

* Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).