Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές και Κενές Θέσεις στο Κέντρο Αριστείας “Κοίος”

120
  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 7/10/22. Περισσότερες πληροφορίες: bit.ly/3APB5Xy

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Research Infrastructure Manager για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 11/11/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3epU2IC

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητή Μηχανικού (Research Engineers I) με έμφαση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 26/09/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3C3fk8K

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητή Μηχανικού (Research Engineers I) με έμφαση σε θέματα ευφυών μεταφορών (IntelligentTransportation), για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 26/09/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3dnKi12