ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – New Intelligence Horizon

92

Προγραμματιστής Εφαρμογών

Ενισχύοντας την ομάδα της New Intelligence Horizon, αναζητούμε Προγραμματιστή Εφαρμογών.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση, σχεδιασμός, οπτική σχεδίαση και τεχνική υλοποίηση των εφαρμογών.
 • Συγγραφή κώδικα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και
  τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing για την τεχνική υλοποίηση των Digital ενεργειών
 • Ανάπτυξη Internal εφαρμογών και εργαλείων ενδοεταιρικής χρήσης
 • Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων εφαρμογών.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της
  Πληροφορικής
 • Άριστες γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών σε C#, Java.
 • Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδίαση βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις
  των έργων (SQL Server, Postgress, Oracle , MySQL, HANA)
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (Git/SVN)
 • Έλεγχος και διαχείριση των Publishing Tool των εφαρμογών
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας διαδικτυακές API
  υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)
 • Επιθυμητή γνώση (όχι απαραίτητη) προγραμματισμού εφαρμογών κινητών συσκευών
  σε γλώσσα Flutter (iOS, Android)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων Components
 • Βασικές έννοιες ERP Συστημάτων

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση σε περιβάλλον SAP
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική
  εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση
hr@new-horizon.gr
Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (REF. GPRO-0100).