ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

131

Σύντομη περιγραφή- Δια ζώσης σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης: «Αξιοποιώ τις θετικές μου δυνάμεις στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας»

Το σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης «Αξιοποιώ τις θετικές μου δυνάμεις στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας», διάρκειας 90’, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/6/2022, 11.00-12.30 μ.μ. δια ζώσης, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ζέας 80-82, 5ος Όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα http://accessibility.unipi.gr/­.

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου περιλαμβάνουν στοχευμένες ερωτήσεις και διάλογο, χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης θετικών παραγόντων (αισιοδοξία, επαγγελματική προσαρμοστικότητα, θάρρος) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως επίσης, επεξεργασία μελέτης περίπτωσης (case study). Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών θα είναι δέκα (10) άτομα*.

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες να έχουν:

  • κατανοήσει το ρόλο που διαδραματίζουν οι θετικοί εσωτερικοί τους πόροι στη διαχείριση ζητημάτων σταδιοδρομίας σε κρίσιμες περιόδους, που χαρακτηρίζονται από σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της ζωής και της εργασίας.
  • εκπαιδευθεί στο πώς θα στηρίζονται στις θετικές τους δυνάμεις στην αναζήτηση εργασίας.
  • μάθει να διαχειρίζονται μη προγραμματισμένες καταστάσεις προς όφελος της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
  • εμβαθύνει σε αποτελεσματικές στρατηγικές διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

*Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο εργαστήριο είναι αναγκαία η χρήση προστατευτικής μάσκας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ