ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

86

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (WUST) και υπό την Aιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποτροφιών για την πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών σε ενδιαφερόμενους που διαμένουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τρεις (3) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ επίπεδο.

Θα δοθούν πέντε (5) συνολικά υποτροφίες.

Δύο (2) για Προπτυχιακές Σπουδές ύψους $56,700 η καθεμία και τρείς (3) για Μεταπτυχιακές Σπουδές ύψους $22,680 η καθεμία στους έξης επιστημονικούς τομείς:

Για Προπτυχιακές Σπουδές:

  • Πληροφορική (Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) )
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Business Administration (BBA) )

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές:

  • Κυβερνοασφάλεια (Master of Science in Cybersecurity (MSCS) )
  • Πληροφορική (Master of Science in Information Technology (MSIT) )
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration (MBA) )

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλούμε πριν υποβάλετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ώστε να ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο προγράμμα υποτροφιών.

https://kalambakalibrary.org/wust