ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» * (M.SC IN «BANKING AND FINANCE») ΕΙΔΊΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ» («BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT»)

49

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ


 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» * (M.Sc in «Banking and Finance»)

Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»)

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Υποβολή Αιτήσεων : έως 31 Μαΐου 2022 Έναρξη: Οκτώβριος 2022

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο σύστημα

Banking_and_Financial_Management_2021-2022