ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

210
Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ www.lilly.gr προσφέρει τη δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο career@lilly.gr, με την ένδειξη στο θέμα CONS2022