ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

29

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Έναρξη – 20-01-2022 14:00

Λήξη – 20-01-2022 16:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80 – 82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

12/01/2022 12:57 μμ.
Σύντομη περιγραφή – Σεμινάριο Ψυχική ανθεκτικότητα: Τρόποι ενδυνάμωσης και Η συμβολή της σε περιόδους κρίσης, Ιανουάριος 2022

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ψυχική ανθεκτικότητα: Τρόποι ενδυνάμωσης και Η συμβολή της σε περιόδους κρίσης», διάρκειας 120 λεπτών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας BigBlueButtonτην Πέμπτη 20/01/2022, 14:00-16:00. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες θα δηλώνουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας accessibility.unipi.grκαι θα τους αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο emailμε το linkστο οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Τα μέσα και οι τεχνικές διεξαγωγής του σεμιναρίου αποτελούνται απόπαρουσίαση PowerPoint, διάλογο, βίντεο και βιωματικές ασκήσεις. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα είναι δέκα άτομα.

Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους/τις συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες είναι: α) η απόκτηση γνώσης σχετικά με την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, β) η εκμάθηση τρόπων ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, γ) η εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης (και συγκεκριμένα την περίοδο της πανδημίας covid-19).

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ