ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

263

Διοικητικός Υπάλληλος

Πληρης Απασχοληση @Tailor Made insurance IKE

Περιγραφή εργασίας

Αναζητούμε έναν υπεύθυνο Διοικητικό υπάλληλο ο οποίος πρέπει να είναι καλά οργανωμένος και να είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες με ευκολία. Τα βασικά καθήκοντα του Διοικητικού υπαλλήλου περιλαμβάνουν την διαχείριση και διεκπεραίωση με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες των αιτημάτων των Πελατών αλλά και την εκμάθηση τους στην χρήση της ψηφιακή πλατφόρμας.

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή παραπλήσιο
 • Φιλοσοφία ως  Administrative Assistant
 • Εξοικείωση με την ψηφιοποίηση
 • Γνώση πολιτικών και διαδικασιών Εταιρικής Κουλτούρας
 • Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης γραφείου (ειδικότερα λογισμικό MS Office)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, συνεργασίας και διαχείρισης χρόνου
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Η κατοικία να είναι κοντά στα γραφεία της Εταιρίας
 • Πλήρως εμβολιασμένη έναντι του covid – 19

Προσφέρουμε:

 • Πλήρη Απασχόληση με Μηνιαίος Μισθό: 900€ μικτά (14 μήνες)
 • Ομαδική Ασφάλιση Υγείας
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση & καθοδήγηση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Εφόσον το βιογραφικό σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε μια συνάντηση προς συνέντευξη.

Apply