ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΚΤΟΞΕΥΩ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ-ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

55

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΚΤΟΞΕΥΩ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ-ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Έναρξη – 26-11-2021 11:00

Λήξη – 26-11-2021 13:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80 – 82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

21/11/2021 7:13 μμ.

Σύντομη περιγραφή- εξ αποστάσεως σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης:

«Εκτοξεύω τις δεξιότητές μου-Συνδέομαι με την αγορά εργασίας»

Το εξ αποστάσεως διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο «Εκτοξεύω τις δεξιότητές μου-Συνδέομαι με την αγορά εργασίας», διάρκειας 120’, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/11/2021, 11 π.μ.-13.00 μ.μ. Το σεμινάριο στοχεύει στην εξοικείωση και ενδυνάμωση των επωφελουμένων φοιτητών/ -τριών σχετικά με μεθόδους και διαδικασίες αποτελεσματικής προώθησης των προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων τους (cv, συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής, προφίλ LinkedIn) στην αγορά εργασίας αλλά και στις σπουδές (λ.χ. αναζήτηση μεταπτυχιακού).  Οι ενδιαφερόμενοι/ -ες φοιτητές/ -τριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα accessibility.unipi.gr. Μετά τη δήλωση συμμετοχής θα λάβουν αυτόματα έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email). Πατώντας στο link θα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό σεμινάριο κατά την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής. Σημειώνεται ότι για να αποφευχθούν τεχνικά προβλήματα σύνδεσης, καλό θα είναι οι συμμετέχοντες/ -ουσες να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με τη χρήση laptop ή σταθερού Η/Υ (desktop).

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του webinar περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό υλικό με παρουσίαση σε μορφή Powerpoint, το οποίο θα διαμοιραστεί στους/στις συμμετέχοντες/-χουσες μέσω share screen, στοχευμένες ερωτήσεις και διάλογο, εικονική συνέντευξη επιλογής (mock interview) μέσω παιχνιδιού ρόλων (role playing) και επεξεργασία μελέτης περίπτωσης (case study), η οποία επίσης, θα κοινοποιηθεί στους/στις συμμετέχοντες/-χουσες μέσω share screen. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/-χουσών θα είναι δέκα (10) άτομα.

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-χουσες να έχουν:

  • Κατανοήσει τις τεχνικές που μπορούν να αξιοποιήσουν για να παρουσιάζουν με ελκυστικό και περιεκτικό τρόπο τα κύρια εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τα δυνατά τους σημεία στην αγορά εργασίας.
  • αποκτήσει δεξιότητες ανάδειξης ήπιων (soft skills) και σκληρών δεξιοτήτων (hard skills) μέσω του CV, της συνοδευτικής επιστολής, του LinkedIn κ.λπ.
  • εξασκηθεί, μέσω παιχνιδιού ρόλων (role playing) σε ενδεικτικά στυλ ερωτήσεων εργοδοτών/ υπευθύνων επιλογής κ.λπ. και κατάλληλων απαντήσεων κατά τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης για θέση εργασίας (ή επιλογή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, υποτροφία κ.ο.κ.).

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».