ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – INTROFEX

107

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρία μας αναζητά έναν ταλαντούχο υποψήφιο για την θέση του Βοηθού Υπεύθυνου Παραγωγής. Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Παραγωγής. Κύριες αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης του προγράμματος παραγωγής και όλων των παραγωγικών διαδικασιών
 • Επικοινωνία με όλα τα τμήματα της παραγωγής για την διασφάλιση της ομαλής ροής του προγράμματος παραγωγής
 • Συνεχείς μετρήσεις απόδοσης και εξαγωγή δεικτών παραγωγικότητας
 • Καταχώρηση δεδομένων και ανανέωση αρχείων παραγγελιών/παραγωγής
 • Καταχώρηση εντολών παραγωγής στο πληροφοριακό σύστημα παραγωγής
 • Συνεργασία με logistics centers και συνεργαζόμενες εταιρείες

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-TEI, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής ή Χημικού Μηχανικού
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί έξτρα προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ, ERP και πληροφοριακών συστημάτων
 • Ηγετικές ικανότητες, ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:

 • Πλήρης εκπαίδευση
 • Σταθερό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας»

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στρατογιαννάκος Κωνσταντίνος
 • E-mail : k.stratogiannakos@introfex.gr , info@introfex.gr
 • Αποστολή βιογραφικών : cv@introfex.gr