ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ», ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

73

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ», ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Έναρξη – 21-10-2021 12:00

Λήξη – 21-10-2021 14:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80 – 82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

Σεμινάριο «Η επίδραση του τρόπου σκέψης στην καθημερινότητα: Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τις αρνητικές μου σκέψεις», Οκτώβριος 2021

Το διαδικτυακό σεμινάριο «Η επίδραση του τρόπου σκέψης στην καθημερινότητα: Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τις αρνητικές μου σκέψεις», διάρκειας 120 λεπτών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button την Πέμπτη 21/10/2021, 12:00-14:00. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες θα δηλώνουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας accessibility.unipi.gr και θα τους αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο email με το link στο οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Τα μέσα και οι τεχνικές διεξαγωγής του σεμιναρίου αποτελούνται από παρουσίαση PowerPoint, διάλογο, βίντεο και βιωματικές ασκήσεις. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα είναι δέκα άτομα.

Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους/τις συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες είναι: α) η απόκτηση γνώσης σχετικά με την επίδραση που έχει ο  τρόπος σκέψης στην καθημερινότητα, β) η εκμάθηση τρόπων αναγνώρισης των διεργασιακών παραποιήσεων στον τρόπο σκέψης, γ) η εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών με σκοπό την υιοθέτησης ενός πιο ρεαλιστικού και λειτουργικού τρόπου σκέψης.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ