ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

114

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Έναρξη – 26-10-2021 11:00

Λήξη – 26-10-2021 13:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80 – 82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

 

15/10/2021 2:30 p.m.

Σύντομη περιγραφή- εξ αποστάσεως εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης:

«Πώς θα αντιμετωπίσω την επαγγελματική αναποφασιστικότητα; Στρατηγικές και Εργαλεία»

 

Το εξ αποστάσεως βιωματικό εργαστήριο (e-workshop) επαγγελματικής ανάπτυξης «Πώς θα αντιμετωπίσω την επαγγελματική αναποφασιστικότητα; Στρατηγικές και Εργαλεία»διάρκειας 120’, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/10/2021, 11.00-13.00. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα accessibility.unipi.gr. Μετά τη δήλωση συμμετοχής θα λάβουν αυτόματα έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email). Πατώντας στο link θα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό εργαστήριο κατά την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής. Σημειώνεται ότι για να αποφευχθούν τεχνικά προβλήματα σύνδεσης, καλό θα είναι οι συμμετέχοντες/ -ουσες να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με τη χρήση laptop ή σταθερού Η/Υ (desktop).

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του e-workshop περιλαμβάνουν τη διάλεξη, το διάλογο, την επεξεργασία μελέτης περίπτωσης (case study), την ανατροφοδότηση αναφορικά με σχετικές εμπειρίες της ομάδας και το ηλεκτρονικό υλικό σε μορφή ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης, το οποίο θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών θα είναι δέκα (10) άτομα.

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες να έχουν:

  • αναπτύξει γνώσεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική αναποφασιστικότητα.
  • κατανοήσει πως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να εκμεταλλευτούμε υπέρ μας το «πρόβλημα» της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας και να το μετατρέψουμε σε «ευκαιρία» εξέλιξης.
  • μάθει να εφαρμόζουν παραγωγικές-εποικοδομητικές στρατηγικές για τη διαχείριση της αναποφασιστικότητας στη σταδιοδρομία.

 

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ