ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

36

Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, η ομάδα της Μονάδας Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα συναντηθεί με εκπροσώπους άλλων αντίστοιχων μονάδων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε μία προσπάθεια καταγραφής των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών, ανταλλαγής καλών πρακτικών και αντιμετώπισης των πιθανών προκλήσεων.