ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ : ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣ

37

28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14.00-15.00

Επαγγελματική σταδιοδρομία στους Eυρωπαϊκούς θεσμούς : Εντυπώσεις και εμπειρίες μιας δεκαετίας από έναν απόφοιτο του τμήματος ΔΕΣ