ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ – ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ

123

Η ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ είναι μια παραγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται στο Πολυδένδρι Αττικής και  επιθυμεί να προσλάβει:

Εξωτερικό Πωλητή

Περιγραφή θέσης:

 • Ανάπτυξη πελατολογίου
 • Ανάπτυξη δικτύου διανομής
 • Ενημέρωση πελατών για τις υπηρεσίες της εταιρίας
 • Επαφή πελάτη και εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών
 • Συνεχής προώθηση και υποστήριξη πωλήσεων
 • Διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη
 • Διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τον πελάτη με στόχο την επίτευξη επαναλαμβανόμενων πωλήσεων

Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΑΤΕΙ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων στις πωλήσεις ή στην προώθηση προϊόντων
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Αποτελεσματική διαχείριση τεχνικών πωλήσεων και διαπραγμάτευσης
 • Διαχείριση κρίσεων, παραπόνων
 • Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
 • Απαραίτητες βασικές γνώσεις Η/Υ (Word, e-mail, social media)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θα κριθεί ως επιπλέον προσόν:

 • Πτυχίο σχολής ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Μarketing, στην Επικοινωνία ή στις Πωλήσεις

Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Ποσοστά επί των πωλήσεων
 • Ασφάλιση και ένσημα
 • Κάλυψη εξόδων κινήσεως και επικοινωνίας
Αποστολή βιογραφικών:  info@agnonavgon.gr