ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ

135

Η ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ είναι μια παραγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται στο Πολυδένδρι Αττικής και  επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λειτουργιών Εμπορικής Επιχείρησης

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση διαδικασιών: παραλαβών & αποθήκευσης εμπορευμάτων, λήψης και εκτέλεσης παραγγελιών πελατών, εξυπηρέτησης πελατών, ανάπτυξης πωλήσεων μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών, συνεχής υποστήριξη της ομάδας των πωλητών
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Έλεγχος των διοικητικών εργασιών σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες
 • Αποτελεσματική συνεργασία με την ομάδα των εξωτερικών πωλητών με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους
 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη
 • Καθημερινή ενημέρωση διοίκησης (προγραμματισμός, απολογισμός, εκκρεμότητες)

 

Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΑΤΕΙ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Logistics
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης
 • Εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπων και συντονισμός ομάδων και εργασιών
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη ανθρώπων και ανάπτυξη διαδικασιών
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ (ERP, CRM, EXCEL)
 • Ικανότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, εκτέλεσης και απολογισμού
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες επιδίωξης επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες με άλλες ειδικότητες όπως : πωλητές, αποθηκάριους, οδηγούς, λογιστές, υπαλλήλους τιμολόγησης, παραγγελιοληψίας, πιστωτικού ελέγχου, αγορών.
 • Διαρκής ενθουσιασμός και όρεξη για δουλειά
 • Διάθεση για συνεργασία και διάθεση για πειθαρχία σε διαδικασίες και εντολές της εταιρίας
Αποστολή βιογραφικών:  info@agnonavgon.gr