ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

99
Η ανακοινωση αφορά το άνοιγμα μιας θέσης διδακτορικού φοιτητή (διάρκειας 4 ετών) και μιας μεταδιδακτορικού ερευνητη (διάρκειας 1ος έτους). Το θέμα σχετίζεται με τα θεμέλια της βαθιάς μηχανικής μάθησης για δομημένα προβλήματα (graph and geometric deep learning) και με την χρήση των νευρωνικών δικτύων σε αλγοριθμικά προβλήματα (neural algorithmic reasoning). Οι θέσεις ανοίγουν στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και συνοδεύονται από σημαντικά ερευνητικά και μισθολογικά προνόμια. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εδώ: https://groups.google.com/g/ml-news/c/-ZjSUy6Qjpc